21. századi 21. kerületet!

A holnap Csepele: SZABAD, EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS és FEJLŐDŐ

 • Igazságos képviselet, átlátható Csepel!
  • Az Ez a minimum! átláthatósági programmal küzdünk az átláthatóságért és a korrupció ellen, hogy több maradjon arra, ami igazán számít!
  • Csepeliekkel a csepelieknek: bevezetjük a közösségi költségvetést, a csepeliek dönthetnek arról, hogy mire költsék az adóforintjaikat.
 • 21. századi közlekedést a 21. kerületnek!
  • Fejlett csepeli közösségi közlekedést, Bubit és jó minőségű utakat!
  • Ingyenes M0-sért, gerincútért, korszerű HÉV szerelvényekért és a Corvin csomópont kétszintessé tételéért fogok küzdeni!
 • Hozzáférhetőbbé és minőségibbé tesszük a csepeli egészségügyi ellátást!
  • Csábítsunk Csepelre egészségügyi szakdolgozókat és orvosokat pénzügyi és lakhatási támogatásokkal!
  • Szűrőprogramokat szervezünk a csepelieknek és pénzügyi támogatást adunk a nem kötelező életvédő oltásokra.
 • Biztosabb lakhatást és erősebb csepeli szociális hálót!
  • Több kedvező árú önkormányzati bérlakást alakítunk ki Csepelen és igazságosan osztjuk el azokat!
  • Csatlakozunk a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz és aktívan pályázunk közvetlen EU-s forrásokra.

A csepeliek életminősége a fideszes állam, a pénzéhes vállalkozók és a velük összejátszó Borbély Lénárd miatt nem fejlődik. Borbély Lénárd és Németh Szilárd 14 évig vezették a kerületet és ennek ellenére nem valósultak meg fontos fejlesztések. Borbély és Németh is mindeközben a saját érdekkörüknek, saját egyesületeiknek, alapítványaiknak juttatnak csepeli közpénzt. A Strand-ügy során Borbély Lénárd jelenlegi polgármester szerződésszegésre utasította az egyik önkormányzati tulajdonú céget, mely következtében 195 millió forintot kellett kifizetnie a kivitelezést végző vállalkozónak csepeli közpénzből. Felháborító az is, hogy a polgármester olcsó, 2021-es árakon akart átjátszani értékes ingatlanokat a Gerulus Kft.-nek, amely a pedagógusszállót is áron alul kapta meg a koronavírus-járvány alatt. Ezt szerencsére időben észrevettem és segítettem megakadályozni. Ezen felül az önkormányzati testületi ülések rendszeresen szabálytalanul vannak összehívva. Borbély mondvacsinált indokokkal nem vesz napirendre olyan előterjesztéseket, amelyek a helyiek számára fontosak lennének, mint például a fellépés a fizetős M0-ás ellen, vagy éppen a Jedlik Gimnázium államosítása ellen, amely Csepel egyik legfontosabb vagyoneleme. Borbély Lénárd fideszes polgármester figyelmetlensége miatt a fővárosi szolidaritási alaphoz való hozzáféréstől is elesett az önkormányzat, pedig ez számos rászoruló csepeli életét tehetné könnyebbé.

Rengeteg jogos panasz érkezik az egészségügyi ellátásra, vagy az utak állapotára. Csepel legnagyobb, legbénítóbb problémája ma a közlekedés, pedig a jól működő közlekedési rendszer az egyik legfontosabb alapinfrastruktúra, mely biztosítja az oktatáshoz, szolgáltatásokhoz és a gazdasághoz való hozzáférést. Számos olyan probléma, mint a légszennyezés, zajterhelés, dugók arra vezethetők vissza, hogy nincs meg nálunk a hatékonyan és fenntarthatóan működő, modern közlekedési rendszer. Csepelt már számtalanszor átverte a Németh Szilárd-Fürjes Balázs-Borbély Lénárd fideszes hármas. Több mint egy évtizede ígérgetik az új HÉV-szerelvényeket, a sínek felújítását és minden kapcsolódó fejlesztést. Ezekből eddig semmi sem valósult meg, több utca teljesen járhatatlan állapotban van (többek között a Tihanyi utca, az Akácfa utca és az Erdősor utca.). Ezen felül Csepelen sajnos nap mint nap jön arról hír, hogy valamelyik szakrendelés nem indul el, és hatalmasak a várólisták is. A túlközpontosított egészségügyi rendszer összeomlóban van, több mint 700 háziorvosi praxis betöltetlen ma Magyarországon, amiből 6 Csepelen van és ez komoly problémákat okoz az ellátásban. Mivel a magyar állam nem kezeli a problémát, továbbra is a legkevesebbet költi egészségügyre az EU-ban, az önkormányzatokra marad, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel megpróbálják enyhíteni a problémát helyi szinten.

Az előző ciklusban is azért dolgoztam, hogy létrehozzunk egy emberközpontú, szolgáltató szemléletű önkormányzatot, ami átláthatóan, a helyiek érdekeit szem előtt tartva működik – és polgármesterként is ezt fogom folytatni. Az átláthatóság és a felelősségteljes városvezetés kulcsfontosságúak a számomra; hiszem, hogy minden csepeli polgárnak jogában áll tudni, hogyan gazdálkodnak a közpénzekkel és milyen érdekek irányítják a döntéseket. Ezért online fogadóórát tartok minden hónapban, ahol bárki kérdezhet tőlem. Sikerült megakadályoznom több korrupciós kísérletet is, például azt, hogy 2021-es árakon játsszanak át értékes ingatlanokat a Borbély Lénárd polgármesterhez közeli cégeknek a Francia-öböltől északra. A csepeliek panaszait meghallgatva az utak minőségének javításáért is nyomást helyeztem az önkormányzatra.  Elértem, hogy a Tihanyi utca, az Akácfa utca, az Erdősor utca a Tihanyi utcától a Csille utcáig tartó szakasza, valamint  a Maros utca és a Szebeni utca útfelújítása bekerüljön a 2024-es költségvetésbe. Hiszem, hogy Magyarországon nem lehet luxuscikk a magas minőségű egészségügy. Sikerült elérnem azt is, hogy bérkiegészítéssel támogassa az önkormányzat az egészségügyi szakdolgozókat, olyan formában, hogy mindenkinek legalább bruttó 50 ezer forinttal növekedjen a bére idén. Polgármesterként viszont sokkal több eszközöm lesz a csepeliekért dolgozni és a következőket tervezem;

Szabad: Tisztességes képviselet, átlátható Csepel!

Az Ez a minimum! átláthatósági programmal küzdünk az átláthatóságért és a korrupció ellen! Célunk, hogy a program csepeli bevezetésével átláthatóbbá tegyük a költségvetési gazdálkodást, az önkormányzati cégek működését, és az önkormányzati szerződéseket, így megakadályozva a korrupciót. Ez azért fontos, mert minden egyes korrupciótól megvédett forintot az önkormányzat a helyiekre, jobb minőségű közszolgáltatásokra költhet. A Momentum polgármester- és képviselőjelöltjei már 2019-ben is vállalták, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Ez a minimum! programpontjait. Soproni Tamás és Pikó András is – a VI. illetve VIII. kerületekben – dobogós eredményt ért el a Transparency International és a K-Monitor átláthatósági vizsgálatán. Célom, hogy 5 év múlva Csepel is előkelő helyen szerepeljen a listán. Józsefvárosban például az önkormányzati honlapon is elérhetővé váltak a közbeszerzések, nyíltak lettek a pályázatok és a verseny érdekében korlátozták az egyajánlatos eljárásokat is. Így az önkormányzat 5 év alatt 5 milliárd forintot spórolt, amit utána a lakosokra, jobb minőségű közszolgáltatásokra költhetett. Ezen felül a lakók a Közérthető költségvetés oldalon magyarázatok és ábrák segítségével ismerkedhetnek az önkormányzat költségvetésével. Ezeket Csepelen is be fogom vezetni megválasztásom esetén.

Csepeliekkel a csepelieknek: bevezetjük a közösségi költségvetést. Célunk, hogy a csepelieknek legyen közvetlen beleszólásuk abba, hogy mi történik a kerületben, milyen fejlesztések, átalakítások valósulnak meg.  A bevonás módja a közösségi költségvetés kialakítása, aminek keretében az önkormányzati költségvetés egy részének elosztásáról a helyben élők döntenek demokratikusan, nyílt viták után. Ezek a források közvetlenül helyi kezdeményezéseket támogatnak a helyben élők ötletei, majd szavazati alapján. A Momentum javaslata alapján Budapest 1 milliárd forintot, Józsefváros 180 millió forintot költ el évente ilyen módon. Ebből valósult meg a Rákóczi úti zebra, ivókutak kialakítása az utcákon és ebből a keretből fog elkészülni a Széll Kálmán tér zöldítése is. További jó módszerek a helyiek tisztességes képviseletére és a számonkérhetőség növelésére a rendszeres utcafórumok, fogadóórák vagy közösségi gyűlések, melyeket polgármesterként visszatérően fogok tartani.

Fejlődő: 21. századi közlekedést a 21. kerületnek!

Fejlett csepeli közösségi közlekedést, bubit és jó minőségű utakat! A Fővárosi Önkormányzat segítségével kiterjesztjük a MOL Bubi közbringarendszer hatókörét Csepelre is, így már nem csak a kerékpárok fognak itt készülni, hanem azokat használni is tudjuk helyben. Az éjszakai közösségi közlekedést is igyekszünk fejleszteni együttműködve a BKK-val, a járatsűrűséget növeljük, valamint a kapcsolatokat javítjuk a csepeliek igénye szerint. Bár sikerült elérnem, hogy a fent említett utak felújítására elkülönítsen forrásokat az önkormányzat, ezek még csak ígéretek, ezeket meg is kell valósítani.

Ingyenes M0-sért, gerincútért, korszerű HÉV szerelvényekért és a Corvin csomópont kétszintessé tételéért fogok küzdeni! Az önkormányzat feladata ezen a területen a lakossági igények felmérése, a tervezés és a nyomásgyakorlás. Polgármesterként nem a fideszes Borbély-féle semmittevés útját fogom követni, hivatalba lépésemet követően, aktívan fogok tenni annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések minél hamarabb megvalósuljanak.  Egy erős, konzekvens és cselekvő városvezetés tud elérni sikereket, erre jó példa a szegedi véderdő megóvása vagy éppen a szakrendelők államosításának megakadályozása. A gerincút jelenthet igazi megoldást az átmenő forgalom okozta zaj- és levegőszennyezés ellen azáltal, hogy a helyi iparterületeket célzó teherforgalom elkerüli Csepel központját és más, sűrűn lakott területeit. Ennek érdekében azonban újra kell kezdeni a gerincút tervezését, hiszen a korábbi tervek mára már elévültek. A gerincút tervezésével és építésével párhuzamosan szükséges a II. Rákóczi Ferenc út kapacitáscsökkentésének, zöldítésének, a gyalogos és kerékpáros közlekedés előnyben részesítésének megtervezése is.

Egészséges: Hozzáférhetőbbé és minőségibbé tesszük a csepeli egészségügyi ellátást!

Csábítsunk Csepelre egészségügyi szakdolgozókat, orvosokat! A szakrendelők felújítása és modernizálása, új diagnosztikai eszközök beszerzése nemcsak a helyieknek nyújtott jobb egészségügyi szolgáltatások és a gazdaságosabb üzemeltetés miatt fontos, hanem aháziorvosi praxisok vonzóbbá tétele miatt is. Minél modernebb ugyanis egy egészségügyi ellátó intézmény, annál könnyebb oda orvosokat és szakszemélyzetet is toborozni. A problémán segíthet az egészségügyi dolgozók számára biztosított szolgálati lakás és bérkiegészítés is, hogy minél többen válasszák Csepelt munkahelyüknek. A momentumos Soproni Tamás vezette Terézvárosban például az óvodapedagógusok mellett a kerületi egészségügyi intézmények dolgozói is pályázhatnak szolgálati bérlakásokra, Szombathelyen pedig háziorvosi életpályamodell bevezetésével csökkentették az orvoshiányt. Ennek része a praxiskezdési támogatás, amely során a tartósan betöltetlen praxisok esetében a háziorvos egyszeri, nagy összegű támogatást kap az önkormányzattól. Ennek fejében pedig legalább hat évig neki kell működtetnie azt a praxist. Ezeket az eszközöket Csepel is alkalmazhatná az egészségügyi ellátás javítása érdekében.

Szűrőprogramokat szervezünk a csepelieknek és támogatást adunk a nem kötelező, életvédő oltásokra. A megelőzés a legjobb gyógymód, ezért szűrővizsgálatokban (vércukor, méhnyakrák, melanoma stb.) és egészséggel kapcsolatos tanácsadásban és testmozgásban is bővelkedő egészségnapokat tartunk Csepelen, ahogy más momentumos vezetésű önkormányzatok már megtették (józsefvárosi szűrőszombat, terézvárosi egészségnap). A szűrővizsgálatok ezen felül komoly mértékben tudják csökkenteni a várólistákat, és a rendszeres szűrések rengeteg emberéletet megmentenek. Ezen kívül az életvédő oltások támogatása is fontos eszköz mind a megelőzésben, mind a fertőzések terjedésének csökkentésében, ezért önkormányzati szinten bizonyos oltások költségét részben vagy egészben átvállaljuk. A momentumos vezetésű terézváros például támogatja gyermekek esetében az agyhártyagyulladás és a rotavírus, a 65 év felettiek körében pedig a pneumococcus baktérium elleni oltást.

Biztonságos: Biztosabb lakhatást és erősebb csepeli szociális hálót

Több kedvező árú önkormányzati bérlakást alakítunk ki Csepelen és igazságosan osztjuk el azokat! Sok parlagon heverő önkormányzati ingatlan van, amelyek állapotát fel kell mérni és el kell kezdeni lakhatóvá alakítani őket, mert sok rászoruló család vár arra, hogy beköltözhessen. Ennek érdekében felelős és hosszútávú lakásgazdálkodási tervet alkotunk, mint ahogy a momentumos vezetésű Terézváros és Józsefváros is tette. Józsefvárosban például a legrosszabb minőségű lakások eladásából származó bevételt arra fordítják, hogy a felújításra szoruló bérlakásokat költözhetővé tegyék. Ennek köszönhetően 2023-ban több mint 60 új lakást adhattak ki kedvezményes áron a helyi lakóknak. Ezeknek a lakásoknak az elosztását pedig átláthatóvá és igazságossá tesszük. A szabad lakásokat alaprajzzal együtt, átlátható módon hirdetjük meg, a jelentkezőket pedig egy egységes szempontrendszer alapján bíráljuk el. Józsefvárosban azokat részesítik előnyben, akiknek a jelenlegi lakáskörülményeik nem megfelelőek, de nem tudnak megfizetni egy drágább és jobb lakást (például négytagú család egyszobás lakásban), de figyelembe veszik azt is, ha valaki egyedülálló szülő, fogyatékossággal él, vagy állami gondozott volt. Mi ebben is a józsefvárosi modell fogjuk követni.

Csatlakozunk a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz és aktívan pályázunk közvetlen EU-s forrásokra. A csepeli önkormányzat több forrást is segítségül hívhatna az égető problémák megoldására, amelyeket eddig nem használtak ki. Fővárosi vagy közvetlen EU-s forrásokból kell megvalósítani azokat a projekteket, amelyekre eddig nem jutott finanszírozás. Európai parlamenti munkánk eredményeképp 40 milliárd euróval nőtt azon EU-s források összege, amelyek a kormány kikerülésével közvetlenül jutnak el a magyar önkormányzatokhoz és a civil szervezetekhez. A Pikó András vezette Józsefvárosi Önkormányzat eddig több száz millió forintot nyert már a kerületnek energiahatékonysági beruházásokra és óvodafejlesztésre, ami rangos nemzetközi díjban is részesült. Ez megfelelő városvezetéssel Csepelen is megvalósítható lenne. A Fővárosi Szolidaritási Alaphoz való csatlakozás pedig új pályázati lehetőségeket nyitna meg a szociálisan rászoruló csepeli lakóik segítésére, így például más kerületek segítségével tudnánk megoldást találni a csepeli hajléktalanok problémáira is. Bár ebből a lehetőségből a csepeliek már most profitálhatnának, Borbély Lénárd polgármester figyelmetlenségéből ettől is elestek.