2023. augusztus 20-án levelet írtam Csepel jegyzőjének, ő azonban újra nem tartotta be a törvényt. Nem csak 30 napon belül, hanem egyáltalán nem kaptam választ a feltett kérdéseimre. Szeptember 19-én ugyan kaptam egy levelet a jegyzőtől, ez a levél azonban egyáltalán nem tartalmazott érdemi választ a feltett kérdésekre.

Mindezek miatt a tegnapi képviselő-testületi ülésen újra feltettem a kérdéseimet.

Borbély Lénárd és Németh Szilárd jó fideszesekhez méltón a törvényeken felülinek érzik magukat, a törvényekkel csak akkor foglalkoznak, ha kedvük vagy érdekeik úgy diktálják.

Borbély Lénárdnak az SZMSZ szerint 15 napja van válaszolni. Remélem ez alkalommal betartja a jogszabályt, ami kötelezi a válaszadásra.

De én nem hagyom annyiban a dolgot! Borbély Lénárdnak polgármesterként kötelessége választ adni a képviselőknek és természetesen Csepel polgárainak is, bárhogy próbál kikúszni a válaszadás kötelezettsége alól!

A következő kérdésekre kértem választ:

1. Hány lakásos társasház épül valójában a Cirmos sétányon, a volt pedagógus szálló helyén? Egy lakossági tájékoztató szerint 40 lakásos társasház épül, egy Facebook cikk alapján 120 lakás épülne, a most ott dolgozók és korábban Borbély Lénárd pedig arról tájékoztattak, hogy csak zárt parkoló épül. Mi az igazság?

2. Kértem a hatályos kereskedelmi szálláshely engedélyeket, nyilvántartásba vételeket, az elmúlt időszakban megszűnt helyek megszűnésének idejét és okát.

3. Mennyit költött a Csepel Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Csepeli Városgazda) az éves költségvetéséből a Csepel Zöld Sziget Programra a következő években: 2019; 2020; 2021; 2022?

4. Hány darab fát ültetett a Csepeli Városgazda a Csepel Zöld Sziget Program keretében a 2019, 2020, 2021 és 2022 években?

5. 2019-től kezdődően a Zöld Sziget Programban elültetett fák közül mennyit “fogadtak örökbe” a “Fogadj Örökbe egy fát” program keretében az egyes években?

6.. 2019-től kezdődően a Zöld Sziget Programban elültetett fák közül hány darab fát kellet cserélni az egyes években?

7. A csepeli fakataszter hol és mikortól érhető el?

8. A csepeli fakataszterben jelenleg hány darab fáról érhető el információ?

9. A csepeli fakatasztert a csepeli fák információval milyen ütemezés szerint tölti fel a Csepeli Városgazda?

10. A Csepeli Városgazda 2019-től kezdődően az egyes években hány darab öntözőzsákot használt a Zöld Sziget Programban újonnan elültetett fák öntözésére?

11. A Kolonics György sétányon a Daru-domb és Kis-Duna öböl között a Zöld Sziget Programban ültetett fákat mikor ültette a Csepeli Városgazda?

12. A Kolonics György sétányon a Daru-domb és Kis-Duna öböl között a Zöld Sziget Programban ültetett fákat milyen gyakorisággal öntözi a Csepeli Városgazda?

13. A csepeli piaccal kapcsolatban milyen fejlesztéseket és karbantartásokat hajtott végre a Csepeli városgazda a 2023-ban és miket tervez az év hátralévő részében?

14. 2019-től kezdődően az Egészséges Budapest Program keretében mennyi forrás érkezett a kerületbe és ezeket a forrásokat mire költötték?

15. Az Egészséges Budapest Program keretében beszerzett és Csepelen működtetett eszközök milyen kihasználtsággal működtek a beszerzés óta eltelt egyes években? A beszerzett nagyértékű eszközök jelenleg hol működnek? Amennyiben van használaton kívüli eszköz, kérem írja meg a használaton kívüliség okát és hogy mióta nem üzemelnek ezek az eszközök.

16. Az önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő személygépjárművek, amiket a polgármester és az alpolgármesterek használnak hány kilométert futottak a 2019, 2020, 2021, 2022 években?

17. Az önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő személygépjárművekre, amiket a polgármester és az alpolgármesterek használnak, az önkormányzat mennyi költséget (pl. beszerzés, lízingdíj, törlesztőrészlet, szervízköltség, üzemanyag-költség stb.) számolt el a 2019, 2020, 2021, 2022 években?

18. Megkülönbözteti és nyilvántartja-e az önkormányzat, hogy a tulajdonában vagy használatában lévő azon személygépjárműveket, amiket a polgármester és az alpolgármesterek használnak, milyen arányban használták hivatali illetve magáncélból? Amennyiben igen, kérem küldje meg ezen arányt használónként és gépjárművenként!

19. Igényeltem az önkormányzattól egy utcaszintű Csepel térképet ami az egyéni választókörzetek felosztását tartalmazza, azonban sem térképet, sem érdemi választ nem kaptam.

20.Hány pályázat került beadásra a Csepeli Panelprogram keretein belül? Ebből mennyi került elbírálásra? Az erre szánt összegből mennyi fogyott el, és mennyi még a keret?

21. Mi a csepeli iskolák felújításának ütemezése?

22. A Kis-Duna-öböl felújítása félbeszakadt, vagy más okból álltak le a munkálatok?

23. Elkértem a Szentmiklósi úton tervezett zebrák pontos helyét és az út forgalmi változásai kapcsán készített hatástanulmányokat, amennyiben készültek.

Az ülésen még Borbély Lénárd javasolt 2 kérdést, melyet befogadtam a kérdések sorába, úgyhogy szeretnék választ kapni ezekre is:

24. Egy kimutatás arról, hogy az önkormányzat által biztosított frakció-irodák mennyibe kerültek 2019 óta a csepeli önkormányzatnak.

25. Mennyi tiszteletdíjat fizettek ki összesen? (Bár megjegyzem, ezzel valójában feleslegesen dolgoztatom az önkormányzat dolgozóit, hiszen nyilvános adat.)